Turun kaupunki on rajujen säästötoimenpiteiden edessä. Kipeät leikkaukset, jotka aiheuttavat kuntalaisten keskuudessa takuulla myrskyn jos toisenkin, tulee olla hyvin perusteltuja, ja niiden pitää ennen kaikkea koskea rakenteita ja toimintatapoja. Pikavoitot eivät kaupungin taloutta pelasta.

Koulujen lakkauttamisessa, jota sivistystoimiala yhtenä säästötoimenpiteenä ehdottaa, tulee ottaa huomioon seuraavat kolme näkökulmaa:

Ympäristö. Turun kaupunkisuunnittelua ohjaa pitkälti teesi kaupunkirakenteen tiivistämisestä. Sekä taloudelliset että ekologiset syyt puoltavat sitä, että kaupungin keskusta-alueella asutus on tiheää, joukkoliikenne toimii ja palvelut ovat lähellä. Jos lapsiperhe haluaa jäädä Turkuun ja maksaa asumisestaan ympäristökuntiin verrattuna kovemman hinnan, on päällimmäinen syy nimenomaan lähipalvelut ja hyvät kulkuyhteydet.

Lähikoulu on mahdollisesti tärkein peruste asuinpaikan valinnassa. Turun vetovoimatekijä on se, että kaupunkilaisten kodit ovat lähellä kaikkea.

Talous. Surkean taloustilanteen aikana, Turun on pidettävä huolta lapsiperheistä, jotka tuovat sekä kuluttamisen että ansioverotuksen kautta merkittävän potin tuloja kaupungin kassaan. Lapsiperheet ovat toki hyvin epäyhtenäinen ryhmä, mutta kiinnittyessään koulun perusteella Turkuun, perheiden työssäkäyvät vanhemmat ovat kaupungille takuumaksajia.

Koulun lakkauttaminen tuo kertaluonteisen helpotuksen vajeeseen. Perheiden muutto ja asettuminen toisaalle sen sijaan vaikuttaa vuosikymmeniä.

Sosiaaliset suhteet. Lähikoulun merkitystä lapsen ja nuoren kasvamisessa ei voine arvottaa liian korkealle. Pienimmät koululaiset eivät saa joutua maksumiehiksi, kuten 1990-luvun lamassa. Meidän, 1980-luvulla syntyneen sukupolvemme, poikkeuksellisen suuri syrjäytyminen yhteiskunnasta juontaa juurensa juuri siihen hetkeen, kun koulutie alkoi.

Pienille lapsille on turvattava lyhyt koulumatka, sisäilmaltaan terve koulurakennus ja hyväkuntoinen piha välitunteja varten. Niin oppilaiden kuin opettajien työssä viihtymiseen vaikuttaa ilmapiiri ja konkreettiset puitteet.

Kähärin koulun tilannetta arvioidessa, on vaikea keksiä argumentteja sen puolesta, että se pitäisi lakkauttaa. Ainoa varteenotettava selitys on pienen koulun kustannustehottomuus, johon ei pysty vaikuttamaan, ellei ryhdytä koulurakennuksen laajentamiseen tai hallinnon supistamiseen. Onko tällaiset vaihtoehdot selvitetty? Toisaalta oppilaskohtainen kustannuslaskenta ei tuota mitenkään niin painavaa tulosta, että se kumoaisi edellä esitetyt kolme pointtia.

Kuntien ydintehtäviin kuuluu perusopetuksesta huolehtiminen, ja sivistys on yhteiskunnan perusta.

Kirjoitus on lähetetty hieman pidempänä versiona Turun Kokoomuksen valtuustoryhmälle sekä tiedoksiantona Suikkilan Kokoomuksen jäsenistölle 15.11.2014. 

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.12.2014 esittää kaupunginvaltuustolle, ettei Kähärin koulua lakkauteta -ainakaan toistaiseksi.

 

Tärkeät lähikoulut