Politiikassa on kiitollisempaa olla mukana nousukaudella, jolloin päätöksiä tehdään siitä, missä suhteessa olemassa olevaa rahaa jaetaan. Valtion ylivelkaantumisen vaikutus kunnissa on kuitenkin merkittävä, eikä säästöiltä voida välttyä. Niinpä päätökset koskevatkin nyt pääasiassa sitä, kenen saavutettuja etuja joudutaan karsimaan, millaisista palveluista voidaan nipistää, ja mistä kaupungin omaisuudesta saatetaan luopua.

Sen sijaan, että keskitymme vallittamaan ja vastustamaan, on tärkeää suunnata kaikki energia ratkaisujen etsimiseen. Jos säästöjä ei haluta, on kaupungin kassaan saatava lisää tuloja.

Kaupungin taloudellista tilannetta voidaan kohentaa oikeanlaisilla kaavoitusratkaisuilla. On luottamushenkilöiden päätettävissä, toivotammeko yritykset Turkuun tervetulleeksi, vai saman tien tervemenneeksi. Asumiseen liittyvät rakennusluvat tuovat kaupunkiin uutta työtä ja uusia veronmaksajia. 

Turun kaupungin ympäristötoimialan toiminta ja talous ovat kehittyneet kuluvan vuoden alkupuoliskon (1.1.31.7.) aikana suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2014 loppuun mennessä on ennustettu noin 200.000 euron ylijäämää johtuen erityisesti rakennusvalvonnan tulojen ennustetusta ylityksestä sekä toimialan menojen alittumisesta. 

Elokuun loppuun mennessä on tänä vuonna Turussa myönnetty rakennuslupa yhteensä 1034 asunnolleVuonna 2013 vastaavia lupia myönnettiin kaiken kaikkiaan 711, ja myös vuosien 2011 ja 2012 luvut näyttävät jäävän selvästi jälkeen kuluvan vuoden kokonaissaldosta. Olemme matkalla oikeaan suuntaan. Kaupungin tulevaisuuden kannalta on erittäin myönteistä, että Turkuun halutaan rakentaa uusia asuntoja.

Nyt jos koskaan poliittisen prosessin on suhtauduttava positiivisesti uusiin rakennushankkeisiin. Kaupunkilaisten, kansalaisaktiivien ja eritoten luottamushenkilöiden ennakkoluulottomuus ja rohkeus ovat koko kaupungille eduksi. Linnafältin omaleimaisuus, Skanssin kokonaisuus ja TYS:n uusi kukkatalo ovat hyviä esimerkkejä kaupungin innovatiivisesta kehittämisestä. 

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus ja rakentaminen ovat avainasemassa, kun Turun vetovoimaisuus ja sitä myöden taloustilanne saatetaan uuteen nousuun.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa lukijan kolumnina 9.9.2014.

Tulevaisuutta rakentamassa