“Tyks U2” -kaava läpäisi kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan viime viikolla. Uudisrakennuksia ja laajoja liikennejärjestelyjä sisältävä kaava hyväksyttiin yksimielisellä päätöksellä.

Kaava mahdollistaa myös U-sairaalan purkamisen. Museovirasto on lausunnossaan esittänyt rakennuksen suojeltavaksi arkkitehtuurisin perustein.

U-sairaalassa on ollut sisäilmaongelmia eikä se vastaa rakennusteknisesti nykyajan sairaalan vaatimuksia muun muassa liian matalan huonekorkeuden vuoksi. Jos rakennus taas haluttaisiin muuttaa muuhun kuin sairaalakäyttöön, menettäisi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tärkeän laajennusmahdollisuuden. VSSHP on esittänyt huolensa asiasta.

Vuonna 1968 valmistunut U-sairaala on monumentaalinen ja kaupunkikuvallisesti silmäätekevä rakennus. Vaa’an toisessa punnuksessa on kuitenkin ihmisille elintärkeiden sairaalatoimintojen mahdollistaminen.

Purkamisella on varsinkin Turussa negatiivinen kaikunsa, mutta U-sairaalan kohdalla se on ainoa järkevä vaihtoehto.

Kirjoitus julkaistiin Turun Sanomien mielipideosastolla 29.4.2015.

U-sairaalan rakennus on käyttökelvoton