Poliittinen ilmasto on tällä hetkellä Suomessa valitettavan myrskyisä.  Eduskuntavaalit kiristävät tunnelmia osaltaan, mutta asiantilaan ovat vaikuttaneet ennen muuta meistä itsestämme pitkälti riippumaton huono taloustilanne sekä ulkopoliittinen epävakaus, ennen kaikkea Ukrainan kriisi.

Suomessa oman haasteensa luo lähivuosina tapahtuva huoltosuhteen muutos, joka tarkoittaa sitä, että työ- ja veronmaksukykyisten kansalaisten määrä vähenee suhteessa väestönosaan, josta on pidettävä huolta.

Jotta julkinen talous saadaan jälleen kuntoon, on tehtävä vaikeitakin päätöksiä – sopeutumistoimia. Valinnat tulisi tehdä siten, että pystymme pitämään edelleen huolta kaikkein heikoimmista. Toisaalta meidän jokaisen on katsottava ympärillemme ja tuntea aitoa kiinnostusta lähimmäisiemme hyvinvointia kohtaan. Välittäminen on peruskivi niin arkisessa elämässä kuin politiikanteossa.

Eduskunnassa tulee ymmärtää kuntien rooli julkisen talouden tasapainottamisessa. On valittava ne tärkeimmät tehtävät, jotka jokaisen kunnan tulee suorittaa lakisääteisesti. Toisaalta on annettava kunnille vapaus päättää itse siitä, mitä palveluita ja millaisia infraratkaisuja asukkaat eniten tarvitsevat.  Jos julkiset säästöt tehdään leikkaamalla kuntien valtionosuuksia, mutta kuntien tehtäviä ei kuitenkaan karsita, joudutaan tilanteeseen, jossa kunnat eivät voi valita säästökohteitaan vaan ne ovat pakkoraon edessä. Tällöin esimerkiksi koulurakennukset ovat herkästi liipaisimen alla.

Vastuu ja vapaus kulkevat käsi kädessä. Se näkyy ja on tuttua tavallisen ihmisen elämässä, mutta sen pitää olla kirkkaana mielessä myös päätöksenteossa. Lainsäätäjien on uskallettava kantaa vastuuta, mutta toisaalta uskallettava myös antaa vapauksia.

Välittäminen, vastuu ja vapaus ovat kaikki arvoja, jotka Kokoomus allekirjoittaa. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee päätöksentekijöiksi ihmisiä, jotka seisovat suoraselkäisesti näiden arvojen takana, ja jotka ovat riittävän rohkeita tekemään vaikeitakin päätöksiä.

Haluamme jättää lapsillemme ja lastenlapsillemme muuta kuin raskaan velkataakan. Puhdas ympäristö, turvallisuus, hyvä terveys ja korkea koulutustaso on mahdollista siirtää tuleville sukupolville ottamalla täysi vastuu tämän päivän kiperistä kysymyksistä.

Kirjoitus julkaistiin Suikkilan Kokoomus ry:n järjestöjulkaisussa 1/2015, jota jaettiin Suikkilassa ja lähialueilla koteihin ennen eduskuntavaaleja.

Eduskuntavaalien alla