Yritykset tuottamaan sote-palveluja julkisen rinnalle ja Kela-korvaus palautettava aiemmalle tasolle

 

Soteuudistus toimeenpantiin vuoden vaihteessa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on lähes 500 000 asukasta. Vahvuuksiamme on korkeatasoinen yliopistollinen keskussairaala ja vetovoimainen, kasvava maakunta. Saaristolaisuus ja kaksikielisyys ovat ominaispiirteemme, joita kaikissa muissa maakunnissa ei ole. Tehtävämme on huolehtia siitä, että varsinaissuomalaisten sote-palvelut yltävät laadultaan ja vaikuttavuudeltaan maan parhaimmalle tasolle.

Asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus

Palvelujen kehittämisessä kannattaa ottaa huomioon eri tuottamistapojen mukanaan tuomat mahdollisuudet. Monituottajamallilla tarkoitetaan sitä, että tuottajina voivat toimia yhtä lailla niin yritykset, yhdistykset kuin hyvinvointialueemme Varhan omat julkiset toimijat.

Ottamalla yritysten palvelutuotanto julkisen tuotannon rinnalle on mahdollista saavuttaa monia etuja. Yritykset ovat kilpailun pakottamana joutuneet löytämään tavat toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja silti asiakkaita hyvin palvellen. Julkisella sektorilla ei vastaavaa kilpailua ole ollut.

Yritysten toimintamalleista oppimalla ja niitä soveltamalla on mahdollista kehittää myös julkisen puolen toimintaa sujuvammaksi ja samalla hillitä kustannusten kasvua.

Paremmat digitaalisiset palvelut ja käyttäjäystävälliset IT-järjestelmät

Yritysten kehittämät toimitavat helpottavat asiointia, nopeuttavat hoitoonpääsyä ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä. Tästä hyvänä esimerkkinä digipalvelut, jotka ovat yksityisellä puolella jo laajasti käytössä.

Kustannusvaikuttavuus, hallinnon pitäminen minimissä, käyttäjäystävälliset tietojärjestelmät, joustavat työskentelytavat ja asiakaskeskeisyys ovat arvoja, joiden pitäisi olla tärkeysjärjestyksen huipulla myös Varhan omissa palveluissa.

Yrityksiltä voidaan siis oppia uusia toimintatapoja ja niiden kirittämänä on mahdollista kehittää omaa toimintaa. Lisäksi yritysten tarjoamien palveluiden hyöntäminen esim. palveluseteleillä lisää vaihtoehtoja asiakkaille sekä lyhentää julkisen puolen jonoja. Varhan asiakkaalle pitäisi kuulua vapaus valita palvelunsa – ja tarvittaessa äänestää jaloillaan.

Terve kilpailutilanne on positiivinen asia. Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys ovat hyviä onnistumisen mittareita, hoitoonpääsyn ja hoidon vaikuttavuuden rinnalla.

Ystävällinen ja vaikuttava hoitokokemus vähentää lopulta kokonaiskustannuksia. Hoitoonpääsyn odottaminen pitkässä jonossa ja asiakkaan palloittelu luukulta toiselle järjestelmäviidakon keskellä on turhauttavaa ja hoitovelkaa lisäävää sekä takuulla tehotonta ja kallista.

Kela-korvausten palauttaminen aiemmalle tasolle lyhentää hoitojonoja

Hyvinvointialueen sopeutustarpeen on ennakoitu olevan 70 miljoonaa euroa vuosien 2023-2027 aikana. Jotta tavoitteeseen päästään, tulee markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntää kaikissa palveluissa tukitoiminnoista lähtien.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme muokkaamiseen tarpeita vastaavaksi menee ikävä kyllä hetki. Sitä odotellessa tilannetta valtakunnallisesti helpottaisi välitön Kela-korvausten palauttaminen vähintään sille tasolle, mitä ne olivat ennen nykyisen hallituksen leikkauksia. Se mahdollistaisi palveluiden oston yksityiseltä puolelta ns. omalla rahalla silloin, kun julkiselta puolelta ei tarvittavaa palvelua syystä tai toisesta saa ja kun palvelun hintaa korvaavaa vakuutusta ei omassa taskussa ole.

 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuutetut (kok.)

Sini Ruohonen, VTM
Susanna Majasuo, LL, erikoislääkäri

Kirjoitus on julkaistu lyhennettynä versiona Kaarina-lehdessä 9.3.2023

 

Yritykset tuottamaan sote-palveluja julkisen rinnalle ja Kela-korvaus palautettava aiemmalle tasolle