Kouluihin työrauha oppimista varten

Suomen koulutusjärjestelmä on tuottanut erinomaisia tuloksia, peruskouluamme on pidetty maailman parhaana. Peruspilari ovat korkeasti koulutetut ja motivoituneet opettajat.

Viime vuosina kehityssuunta on kuitenkin ollut huolestuttava. Oppimistulokset ovat PISA-tutkimusten mukaan olleet laskusuunnassa vuodesta 2006. Koronapandemia on osaltaan lisännyt lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajetta.

Emme ole Suomessa osanneet puuttua asiaa riittävällä tavalla, vaan olleet ehkä ”menestyksemme ja maailmanmaineemme vankeja”. Korjausliikkeelle on tarvetta, mutta muutoksia tehdessä pitää varoa, ettei ”uudisteta” sellaista, mikä ei ole rikki, vaan tunnistetaan ongelmat ja korjataan ne. Parannetaan sitä, mikä on jo hyvin.

Opettajille aikaa perustehtävään eli opettamiseen

Kaikki kiteytyy siihen, että opettajien pitää saada keskittyä opettamiseen ja oppilaiden oppimiseen. Kuulostaa yksinkertaiselta mutta ei silti tapahdu itsestään. Tarvitaan vähemmän työaikaa opetukselta vieviä lyhytaikaisia hankkeita ja byrokratiaa, enemmän pitkäjänteisyyttä ja aikaa perustyöhön eli opettamiseen. Koulujen perusrahoitus on saatava riittävälle tasolle.

Peruskoulun työrauha on tärkeä edellytys oppimiselle ja hyvinvoinnille. Koulussa tulee olla turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen oppilas voi keskittyä opiskeluun ja kehittää taitojaan.

Vanhemmilla on kasvatusvastuu

Oppilaiden tulee oppia kunnioittamaan toisiaan ja yhteisiä sääntöjä. Tämä vaati hyvää yhteistyötä opettajien, oppilaiden ja huoltajien välillä. Pitää olla selkeät mallit, miten toimitaan häiriötilanteissa ja kiusaamistapauksissa. Kotien kasvatusvastuuta ei voi ulkoistaa kouluille.

Kun on kyse yläkouluikäisistä lapsista, entistä tärkeämpää on viranomaisten keskinäinen ja viranomaisten ja vanhempien yhteistyö, jos ongelmia alkaa ilmetä. Kun varhaisessa vaiheessa tunnistetaan esimerkiksi päihteiden käyttö ja kaikki aikuiset suhtautuvat siihen samalla tapaa ohjaten nuorta oikeaan suuntaan, voidaan välttää tilanteen paheneminen.

Paremmat edellytykset opettaa vieraskielisiä lapsia

Työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa tarvitaan lisää korjaamaan Suomen kehnoa väestörakennetta. Suomen kouluissa pitää siis kyetä opettamaan myös lapsia, joiden kotikieli ei ole suomi – tai ruotsi. Samaan aikaan on pidettävä huolta siitä, että vieraskieliset lapset jo varhaisessa vaiheessa ja nopeasti oppivat suomea. Se on avain koulussa menestymiseen ja kotoutumiseen.

On hyvä, että segregaatiokehitykseen eli alueelliseen eriytymiseen kiinnitetään huomiota nyt, kun se ei ole vielä yleisesti kovin vakava ongelma. Pikavoittoja asiassa ei ole saatavissa vaan tarvitaan monia toimia ja useat niistä vaikuttavat ajan myötä. Esimerkki tästä on monipuolisesta asuntotarjonnassa huolehtiminen eri puolilla kaupunkeja.

Painotetun opetuksen ja erikoisluokkien puolesta

On myös toimia, joita ei pidä tehdä. Joissakin puheenvuoroissa tarjottu esimerkiksi lapsille tarjottavan erikoisopetun kuten musiikki- tai kieliluokkien rajoittamista tai jopa lopettamista.

Vähän kuin avohaavaa paikkaisi laastarilla. Erikoisopetus ei ole ongelma eikä keneltäkään pois, kunhan pidämme huolta siitä, että perusopetuksen resursseista ja tasosta huolehditaan kaikkialla. Ja että erityistukea tarvitsevat saavat tarvitsemaansa tukea. Tasa-arvo ei tarkoita kaikille samaa vaan toisille henkilökohtaista tukea ja toisille riittävästi haastetta.

Erikoisluokissa opiskelun pitää olla mahdollisuus kaikille ja sen houkuttelevuutta pitää lisätä tarjoamalla painotettua opetusta lähikouluissa. Tässä on myös osaratkaisu segregaatioon.

Paikallisella tasolla tunnetaan parhaiten koulujen arki ja jotta koulutuksen toteutus onnistuu hyvin, perusrahoitus on saatava kuntoon.  Erityisluokat tavallisten koulujen yhteydessä mahdollistaa erilaisten tarpeiden huomioinnin ja sen, että lapset voivat myös osallistua eri aineissa erilaiseen opetukseen.

Ei rikota sitä, mikä toimii

Koulujärjestelmämme ei tarvitse soten tapaan radikaalia muutosta, vaan enemmänkin joitakin korjauksia. Puututaan ongelmakohtiin mutta ei rikota sitä, mikä toimii.

Ennen kaikkea kouluihin, opettajille ja oppilaille, tarvitaan työrauha. Kouluissa pitää voida keskittyä olennaiseen – oppimiseen.

 

Sini Ruohonen

Kouluihin työrauha oppimista varten
Merkitty: