Turvallisuus edellyttää NATO-Suomen kansainvälistä strategiaa, mutta yhtä lailla myös hoitajapulan ratkaisemista

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa eletään uuden ajan kynnyksellä Suomen liittyessä Natoon. Tarvitaan uusi strategia, joka pohjaa EU- ja NATO-jäsenyyksiin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Strategian luominen on tehtävä asiantuntijoita ja tutkijoita kuunnellen ja määritellä se, millaiseen rooliin NATOssa pyrimme. Ovet uusiin neuvotteluyhteisöihin avautuvat ja Suomella on tarjota erityisosaamista Itämeren alueesta ja Venäjän ymmärtämisestä. Historia on opettanut.

Sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia ja riskejä ovat yhteiskunnallinen eheys ja luottamus toisiimme sekä lähivuosina paheneva hoitajapula.

Syrjäytyminen ja kansamme eriytyminen sekä alueellisesti mutta myös esimerkiksi koulutuksellisesti pitää taklata. Muuttoliikettä kaupunkiseuduille ei voi eikä pidä estää, mutta seuraukset pitää ennakoida. Miten huolehdimme kaikista, ja saamme kaikki pysymään mukana?

Hoitajapulasta on tähän asti keskusteltu pitkälti sotesektorin ongelmana. Se on kuitenkin merkittävä turvallisuusriski, jos ihmisiä ei kerta kaikkiaan saada hoidettua. Hoidon tarve kasvaa, kun ikääntyneitä on yhä enemmän.

Vaikka pitää tehdä kaikki mahdollinen hoitajapulan ratkaisemiseksi, samalla on laadittava suunnitelmia priorisoinnista. Uusia toimintatapoja tarvitaan. Miten kannamme huolta heistä, jotka eivät ilman yhteiskunnan apua pärjää?

Turvallisuus on tärkeimpiä yhteiskunnan perustehtäviä. Jopa tärkein. Turvallisuus ja turvallisuuden tunne ovat pärjäämisen ja tulevaisuuden toivon lähtökohta maanpuolustuksen ja poliisin resursoinnista sekä huoltovarmuudesta tavallisen arjen turvallisuuteen.

Sini Ruohonen
Turvallisuus edellyttää NATO-Suomen kansainvälistä strategiaa, mutta yhtä lailla myös hoitajapulan ratkaisemista
Merkitty: