Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029. Kaupunki täyttää tuolloin 800 vuotta. Vajaa 10 vuotta aikaa ottaa suunnanmuutos – monet tärkeät toimet ovat jo onneksi edenneet. Listaan niistä tähän viisi.

 

  1. Selkeä ja avoin viestintä, joka kertoo kaupungin roolista ilmastonmuutoksen hillinnässä antaa tietoa ja avaimia ratkaisujen löytämiseksi. Kaikki hiilineutraaliutta käsittelevä aineisto, jo tehty työ sekä tulevat suunnitelmat on koottu yhdelle sivustolle.

 

On tärkeää, että ajantasainen tieto on helposti kaikkien kaupunkilaisten sekä eri sidosryhmien löydettävissä helposti.

 

  1. Sidosryhmien merkitys. Kaupunki voi omilla päätöksillään edistää ilmastotavoitettaan monin keinoin. Tärkeintä on kuitenkin saada mukaan kaupungin asukkaat sekä monet eri sidosryhmät, kuten alueen järjestöt ja yritykset. Kaupunki kerää tietoa konkreettisista toimenpiteistä esimerkiksi ILPO-hankkeen Kaikki yritysten ja yhteisöjen toimet on kerätty samaan tietokantaan.

 

  1. Kaupungin yhtiöt edelläkävijöiden joukossa. Turun omissa konserniyhtiöissä on tehty lukuisia strategisia ja operatiivisia ympäristövastuuta lisääviä päätöksiä. Esimerkiksi Turku Energian ympäristöohjelmassa on lisätty merkittävästi uusiutuvien energialähteiden osuutta – kivihiilen osuus on enää 10 % energiatuotannosta ja tarkoitus on päästä nollille jo vuoteen 2022 mennessä.

 

Ympäristövastuuta edistävät myös esimerkiksi seudullinen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja kaupungin oma kiinteistöyhtiö TVT ja ruokapalveluja tuottava Arkea.

 

  1. Föli. Seudullinen joukkoliikenne eli Föli on ratkaisevassa asemassa päästöjen vähentämisessä. Riittävän hyvät joukkoliikenneyhteydet vähentävät yksityisautoilun tarvetta ja mielekkyyttä, ja toisekseen vähäpäästöiset bussit ovat itsessään ympäristöteko.

 

Fölin liikennöimillä sähköbusseilla on Suomen joukkoliikenteen tarjoajista eniten ajokilometrejä takana. Samalla on pystytty keräämään kokemuksia ja tietoa uusien hankintojen ja kilpailutusten tekemiseksi.

 

  1. Kansainväliset verkostot ja tunnustukset. Turussa on tunnistettu, kuinka merkittävässä roolissa nimenomaan kaupungit ovat globaalin ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa. Niinpä kaupunki on mukana kansainvälisissä verkostoissa keräämässä ja jakamassa tietoa hiilineutraaliuden edistämistyöstä.

 

Turku on saanut myös tunnustuksia  ja palkintoja tekemästään ilmastotyöstään. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat herättäneet kiinnostusta kansainvälisissä ilmastokokouksissa.

 

Turku on ilmastokysymyksessä koko seutukunnan suunnannäyttäjä ja Suomen suurimpien kaupunkien joukossa myös selkeä edelläkävijä. Turun kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymä ilmastosuunnitelma on otettu tosissaan niin virkavalmistelijoiden kuin päättäjien toimesta.

Turkulaiset voivat ansaitusti olla ylpeitä oman kotikaupunkinsa ympäristövastuullisesta toiminnasta – tätä työtä pitää jatkaa päämäärätietoisesti myös tulevina vuosina.

Turku on ilmastonmuutoksen hillinnässä edelläkävijä