Yritykset ja työpaikat hyvinvoinnin edellytys. Päättäjien tehtävä on varmistaa yritysten toiminta- ja kasvumahdollisuudet Turussa. Asioinnin kaupungin kanssa pitää olla mutkatonta ja päätöksenteon ennustettavaa. Kokeiluja kannattaa tehdä lisää. Nyt tarvitaan lisää työllistäviä investointeja.

 

Yliopistot ja korkeakoulut menestyksen ajureina. Opiskelijakaupunkina Turku on elävä ja kiinnostava. Tarvitsemme eri alojen huippuosaamista ja kansainvälisyys on koko kaupungin etu.

 

Lasten ja perheiden puolella. Koulujen ja päiväkotien tilaongelmat on saatava kuntoon. Monipuolisia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia tarvitaan lisää, sillä harrastaminen kuuluu jokaisen lapsen oikeuksiin.

 

Sujuva liikenne. Kaupungissa on päästävä kulkemaan nopeasti ja helposti paikasta toiseen. Kannustetaan kaupunkilaisia eri liikennemuotojen käyttöön, mutta ei hankaloiteta oman auton käyttöä.

 

Ainutlaatuinen luonto ja puhdas saaristomeri. Turun valtteja ovat merellisyys ja monet upeat virkistysalueet Ruissalosta Kuhankuonoon. Asuinalueilla pitää olla turvallista ja viihtyisää. Koko kaupungin siisteys on käyntikorttimme. Ympäristövastuusta huolehtiminen on kaupungin, yritysten ja asukkaiden yhteinen asia.

 

Vastuu taloudenpidosta päätöksenteon ytimessä. Yhteisiä rahoja ei tuhlata, vaan veroeurojen käytössä pitää olla suunnitelmallisuutta ja kokonaisvaltaista harkintaa. Tuloja pitää hankkia houkuttelemalla lisää yrityksiä Turkuun. Verotusta ei pidä kiristää.

 

Yhteistyöllä eteenpäin. Päätöksiä saadaan aikaan yhteisymmärrystä lisäämällä. Ei repivää vastakkainasettelua tai sivistymätöntä käytöstä vaan eri näkökantojen yhteensovittamista ja ihmisten aitoa kuuntelemista. Asukasbudjetointia ja kansalaisraateja tarvitaan, jotta kaupunkilaisten osallisuus kasvaa.

 

Lue syvällisemmin eri aiheista kirjoitukset-välilehdellä.


Turun Kokoomuksen kuntavaalitavoitteet 2021: