Tunnin juna ja eduskuntavaalit

Salossa eduskuntavaalikeskustelu on kiertynyt pitkälti yhden asian, Tunnin junan, ympärille. Näyttää siltä, että vain harva ehdokkaista haluaa julkisesti kertoa kantansa ratahankkeesta.

Osa ehdokkaista onkin valinnut linjan, jossa kertovat kannattavansa hanketta, kunhan ratalinjaus muutetaan moottoritien yhteyteen.

Erityisen kummalliseksi asian tekee se, että osa samaisista salolaisehdokkaista on ollut vuosia mukana maakunnan kehittämistyössä, jolloin he ovat antaneet sitoumuksensa Varsinais-Suomen edunvalvonnan kärkihankkeelle, Tunnin junalle.

Tosiasiassa mitkään faktat eivät puolla edellä mainittua ajatusta. Vaatimus ratalinjauksen muuttamisesta moottoritien varteen on toiveajattelua, eikä sillä yksinkertaisesti ole mitään mahdollisuuksia toteutua. Syy tähän on selkeä.

Ratalinjan suunnittelu on alkanut yli 50 vuotta sitten ja edennyt nyt loppusuoralle. Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi – yksimielisesti – Salo–Lohja-ratalinjan 12.12.2011 ja viestitti samalla, että suunnittelun ja toteutuksen tulee edetä katkeamatta. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 4.12.2012 ja korkein hallinto-oikeus antoi valitukset hylkäävän ratkaisunsa 19.6.2014. Vielä täytyy huomioida, että kysymys ei ole yksin Varsinais-Suomen maakuntakaavasta, vaan samanlaiset päätökset on tehty myös Uudenmaan maakuntakaavaan.

Nykyinen linjaus on siis linjattu ja vahvistettu, eikä sen jälkeinenkään yksityiskohtaisempi suunnittelu – mm. ratasuunnittelu, ympäristövaikutusten arviointi – ole tuoneet esiin mitään uutta, jonka vuoksi maakuntakaavan linjaratkaisua olisi ollut tarvetta harkita toisin.

Jos ja kun hanke halutaan toteutukseen, ainoa vaihtoehto on noin 10 vuotta sitten harkittu ja päätetty linjaus, jota nyt johdonmukaisesti on vuosia viety kohti maalia. Oikorata, kaksoisraide, alueellinen lähijunaliikenne ja tunnin juna ovat yksi kokonaisuus, joka rakentaa koko maakunnan, Etelä-Suomen ja tietysti myös Salon kestävää elinvoimakehitystä.

On myös syytä muistaa, että mikäli rakentamispäätöstä ei nyt synny tai hankkeen toteutus viivästyy, näköpiirissä ei ole sitä, että ratavaraus kaavoista poistuisi. Näin ollen linjauksen alla olevilla kiinteistöillä rakentamisrajoitus säilyy, mikä puolestaan vaikeuttaa alueiden kehittämistä. Lunastuskynnys ylittyy lainsäädännössä vasta sitten, kun rakentamisesta on päätös. Linjan alla olevien maaomistajien näkökulmasta nopea toteutus on nykytilaa merkittävästi parempi vaihtoehto.

Paasikiven tunnetun sanonnan mukaan kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Sanonta pitää erinomaisesti paikkansa myös tässä tapauksessa. Ratalinjausta ei tulla muuttamaan moottoritien yhteyteen!

Lue myös aiempi kirjoitukseni: Tunnin juna ja Salo – ehdottomasti kyllä

Sini Ruohonen

maakunta- ja aluevaltuutettu (kok.)

 

Tunnin juna ja eduskuntavaalit
Merkitty: