Raitiotie on Turulle tärkeä kasvuinvestointi

Raitiotie on Turulle tärkeä kasvuinvestointi

Raitiotie on Turulle tärkeä kasvuinvestointi Kaupungin tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Tarvitaan monia palveluja terveydenhuollosta opetukseen. Liikuntaa ja kulttuuria. Tärkeiden palvelujen kulut saadaan katettua vain nykyistä veropohjaa laajentamalla eli kasvulla. Siksi käyttötalouteen liittyvien investointien, kuten tilakorjausten, lisäksi on tehtävä tuottavuusinvestointeja, joille on

Kaupunki kehittyy ratikalla

Raitiotien rakentaminen Turkuun on kokonaisvaltainen kaupunkikehityshanke. Ratikkaratkaisun etuina ovat maankäytön tehostuminen, kaupungin vetovoimaisuuden kasvu ja kaupunkilaisten palvelutason parantuminen. Raiteita moititaan usein siitä, että niitä ei voi siirtää kuin bussilinjoja. Ratikan pysyvyys on kuitenkin juuri se tekijä, joka luo edellytykset pitkäjänteiselle