Säästäväisyyttä ja toimeliaisuutta – Turun talousarvio 2023

Säästäväisyys ja toimeliaisuus. Ne ovat meidän kaupunkilaisten keino pärjätä, nyt kun hinnat nousevat ja korkomenot kasvavat.

Säästäväisyyden pitää olla myös kaupungin hallinnossa kantavana teemana – kaupunkilaisten rahoja pitää käyttää huolellisesti ja harkiten.

Se ei kuitenkaan tarkoita hyytymistä – vaan yhtä paljon tarvitaan toimeliaisuutta. Eli sitä, että mennään eteenpäin, jatketaan kaupungin kehittämistä ja mahdollistamista. Edellytysten luomista hyvälle elämälle, kannattavalle liiketoiminnalle, yrittämiselle ja työllistymiselle.

Kiitos kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmän puolesta pormestarille nyt päätettävästä esityksestä sekä sujuvista talousarvioneuvotteluista. Suurimman ryhmän – sehän pitää sanoa, kun on mahdollisuus sanoa – puheenjohtajana kiitos kaikille muille ryhmille rakentavista keskusteluista.

*

Kun esityksen mukainen päätös ensi vuoden talousarviosta tässä salissa kohta tehdään, voidaan todeta istuvan valtuuston olevan varsin yhteistyökykyinen.

Tulevina vuosina yhteistyökyvyn rinnalle tarvitaan entistä enemmän määrätietoisuutta, kun taloustilanne väistämättä tiukkenee. Kaikella todennäköisyydellä maan seuraava hallitus joutuu leikkaamaan valtionosuuksista riippumatta siitä, mitkä puolueet siinä ovat mukana. Valtiontalouden kestävyysvajetta eikä sen enempää kasvavia sote-menoja pystytä muuten paikkaamaan.

Velkaantumiseen ja sitä myöden kasvaviin korkomenoihin tulee suhtautua Turussakin entistä kriittisemmin. Sopeuttamisohjelman valmistelu on saatava nopeasti käyntiin. Valtuustoryhmässämme nähdään, että kaupunkilaisten hyvinvointi rakentuu kestävän taloudenpidon varaan.

*

Muutama nosto talousarviosta, jotka olivat sen mukaisia, mitä ryhmämme asetti tavoitteiksi:

  • opetuksen puolella laaditaan entistä tarkempia selvityksiä, joiden pohjalta johtamista ja hallintotyötä voidaan parantaa ja tehostaa. On hyvä, että päätöksentekoon valmistellaan esityksiä mahdollisimman tarkan tiedon pohjalta.

 

  • turvallisuuteen kiinnitetään vielä enemmän huomiota – niin keskustassa kuin kupittaalla, niin nuorten vapaa-ajan vietossa, lasten koulutiellä kuin vanhustenhoidossa. Turvallisuus on kaupungin ydintehtäviä ja se pitää ottaa huomioon kaikessa toiminnassa yli hallinnonrajojen.

 

  • lähijunaliikenteen selvitystä edistetään seudullisesti. Turku on seudun keskuskaupunki ja tärkeä elinvoimaisuuden ja kasvun moottori seudulle ja koko maakunnalle. Moni edunvalvonnallinen hanke etenee, kun turkulaiset ryhtyvät toimeen ja nimenomaan yhteistyössä muiden kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa.

 

Työskentelyä Turun ja turkulaisten hyväksi kelpaa jatkaa tämän talousarvion ja siihen sisällytettyjen kirjausten pohjalta.

 

Sini Ruohonen

Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja

Säästäväisyyttä ja toimeliaisuutta – Turun talousarvio 2023