Raitiotie on Turulle tärkeä kasvuinvestointi

Kuva: Turun kaupunki

Kaupungin tehtävä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Tarvitaan monia palveluja terveydenhuollosta opetukseen. Liikuntaa ja kulttuuria. Tärkeiden palvelujen kulut saadaan katettua vain nykyistä veropohjaa laajentamalla eli kasvulla.

Siksi käyttötalouteen liittyvien investointien, kuten tilakorjausten, lisäksi on tehtävä tuottavuusinvestointeja, joille on takaisinmaksuaika ja tuotto-odotuksia. Infrahankkeet ovat kaupungille tulonlähteitä ja raitiotie on juuri sellainen.

Syksyllä julkaistiin Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta laaja selvitys raitiotiehankkeen taloudellisista vaikutuksista. Lähdemateriaalina oli useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia verrokkikaupungeista, joissa raitiotie oli toteutettu.

VTT:n selvityksen mukaan raitiotieinvestointi maksaa itsensä takaisin maankäyttökorvausten, myynituottojen, rakentamisen, uusien työpaikkojen ja uuden yritystoiminnan myötä. Vaikutukset ulottuvat monille toimialoille.

VTT arvioi, että jopa puolet tulevasta kasvusta on ratikan ansiota ja se tarkoittaisi verotuloja lisää 34 M€ vuodessa. Vaikka riskimarginaali olisi tuosta puolet, saisimme siltikin 17 M€ vuodessa lisää kunnallisveroja. Lukujen peilaaminen rahoituskustannuksiin osoittaa investoinnin kannattavaksi. Takaisinmaksuaika on itsestämme kiinni.

Itäharju-Kupittaalla kaupungin maanomistus on 80 %, ja uuden rakentamisen mahdollisuus jopa miljoona kerrosneliömetriä. Tiedepuiston alue onkin turkulaisen raitiotiehankkeen merkittävin kannattavuustekijä ja siten myös selkeimmin osoitettava taloudellinen peruste. Sataman linja matkakeskuksen kautta keskustaan on merellisen matkailukaupungin valtti.

Korkea ja tiivis rakentaminen linjan varrelle tuo säästöjä infrakustannuksiin. Tehokas kaupunkirakenne vähentää myös ympäristökuormaa ja liikkumiseen käytettävää aikaa. Samaan aikaan kaupungissa on mahdollista säilyttää laajoja viheralueita viihtymiseen ja liikuntaan.

Tampereella raitiotien rakentaminen on aloitettu ja jo nyt selvitetään uusia linjoja, koska naapurikunnat haluavat hankkeeseen mukaan. Positiiviset vaikutukset näkyvät siis ennen kuin liikennöinti on käynnissä.

Kokoomuslaisesta näkökulmasta ratikkapäätös edellyttää sitä, että viime syksynä päätettyä yli 50 miljoonan sopeutusohjelmaa noudatetaan. Myös kohta päätettävässä yleiskaavassa on ennakoitava tiiviin kaupunkirakenteen edellytyksiä. Näissä kohdissa punnitaan ryhmien välinen luottamus ja sitoutuminen.

Lisäksi ehtona on, että Turkuun on saatava hankkeelle sama 30 % valtiontuki, mitä Tampereelle myönnettiin.

Kaupunginvaltuusto päättää ensi maanantaina suunnittelun jatkamisesta ja hankeyhtiön perustamisesta. Lopullinen investointipäätös tehdään suunnitelmien valmistuttua. Vastuullista taloudenpitoa on huolehtia tulevasta tulojen kasvusta, jotta voimme taata laadukkaat palvelut jatkossakin.

Kirjoitus on yhteinen kaupunginhallituksen jäsen Niko Aaltosen (kok.) kanssa. Se on julkaistu mm. Aamuset-kaupunkilehdessä 12.3.2020.

Raitiotie on Turulle tärkeä kasvuinvestointi
Merkitty: