Uusi elämysareena Turun ratapihankadulle ylitti valtakunnallisen uutiskynnyksen. Miljardiluokan investointi tuo kaupunkiin kulttuuri- ja urheilutapahtumia, jotka palvelevat koko seutukunnan asukkaita ja houkuttelevat matkailijoita Suomesta ja ulkomailta.

Mutta onko hanke sattuman sanelema onnenpotku? Ehkä sitäkin, mutta ennen kaikkea se on systemaattisen työn tulosta. On tarvittu strategista johtajuutta, hyviä neuvotteluvalmiuksia, suhdetoimintaa ja kaupungista syntyvien mielikuvien kirkastamista.

Turun elinkeinoelämän lippulaivoiksi kutsutut Meyer ja Bayer toimivat juuri Turussa, koska kaupungin olosuhteet on luotu suotuisiksi. Maakunnallinen edunvalvonta, kaupungin toimijoiden – niin virkamiesten kuin poliitikkojenkin – ponnistelut ovat tuottaneet tuloksia.

Alueen positiiviselle rakennemuutokselle on hankittu valtakunnallista vipuvoimaa. Yliopiston ja korkeakoulujen suhteet kaupungin kanssa toimivat, ja elinkeinoelämän edustus on vahvasti mukana kaupungin kehittämishankkeissa.

Turun kehittyminen entistä vetovoimaisemmaksi kaupungiksi on siis kovan työn tulosta. Laakereille ei ole syytä jäädä lepäämään, vaan edistys vaatii jatkuvaa puurtamista.

Monien muiden toimijoiden lisäksi uudella kaupunginvaltuustolla ja muilla luottamushenkilöillä on nyt käsissään menestyksen avaimet. Onnenpotkut osuvat maaliin, kun pelaajilla on yhteinen tietoisuus siitä, mihin ollaan tähtäämässä.

Hyvä visio on kasvava, elinvoimainen Turku, josta löytyy monia mahdollisuuksia oppimiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan. Tärkeimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on ketterä ja määrätietoinen päätöksenteko, joka perustuu poliitikkojen keskinäiseen luottamukseen ja vuoropuheluun.

Areenahankkeen vieminen eteenpäin on koko Turulle ja ennen kaikkea uudelle kaupunginvaltuustolle näytön paikka.

Kirjoitus on julkaistu Turun Sanomissa 22.6.2017.

Onnenpotkuja Turussa?
Merkitty: