Turun yliopiston kauppakorkeakoulun hakijamäärä oli tänä vuonna ennätyksellinen. Myös Turun ammattikorkeakoulu ylsi huippulukemiin. Uusi teknillinen tiedekunta osoitti vetovoimaisuutensa ja tarpeellisuutensa Turussa jo viime vuonna hakijoiden määrällä mitattuna.

Etäaika on osoittanut, että opiskelu onnistuu verkkoyhteyksillä. Opetusta on pystytty tuottamaan koneelta koneelle. Jotkut ovat pärjänneet opinnoissaan edelleen varsin hyvin, mutta samaan aikaan on huomattu, että sosiaalisten kontaktien puute on lisännyt mielenterveysongelmia.

Opiskeluaika on siis paljon muutakin kuin varsinaiset luennot, harjoittelut ja tentit. Se on aikaa, jolloin solmitaan elinikäisiä ystävyyssuhteita ja löydetään saman alan ihmisiä, joiden kanssa tehdään myöhemmin yhdessä töitä. Jotkut jopa onnistuvat kohtaamaan elämänkumppaninsa.

Koronan aiheuttaman massiivisen digiloikan tai jopa digisiirtymän johdosta opintoja tullaan varmasti tulevaisuudessa tekemään yhä enemmän paikkariippumattomasti. Opintojaksoja ja yksittäisiä kursseja voidaan valita muistakin yksiköistä kuin omasta – kansainvälisestikin. Näin opiskelupaikan valinta ei ole enää ainoastaan kiinni siitä, missä kaupungissa on parhaimmat huippuyksiköt ja opetuksen laatu.

Mieltymyksiä ohjaavat tietyn korkeakouluyksikön rinnalla yhä enemmän sekin, mitä muuta opiskelupaikkakunnalla on tarjota ainutlaatuiseen elämänvaiheeseen.

Yhtään väheksymättä Turun korkeakoulujen laadukkuutta ja sen myötä syntyvää vetovoimaa, voi syystä uskoa, että kaupungilla itsellään on ollut lusikkansa pelissä. Asumista, myös kohtuuhintaista, on pystytty tuottamaan viimevuosina tehokkasti täydennysrakentamalla keskustaan ja sen liepeille.

Liikkuminen on kätevää, sillä kampusalue sijaitsee lähellä ydinkeskustaa, joten kaikki palvelut ovat helposti saavutettavissa joukkoliikenteellä, pyörällä tai jopa kävellen.

Turku on myös onnistunut profiloitumaan ravintola- ja tapahtumakaupunkina, sekä sillä, että virkistyspaikkoja ja mielekästä tekemistä luonnossa löytyy runsaasti. Liikunnan ja kulttuurin ystäville löytyy monipuolista ja kiinnostavaa aktiviteettia kaupungista vuoden ympäri.

Myötätuulessa etenevä Tunnin juna -yhteys pääkaupunkiin on erinomainen hanke, sillä opiskelijoiden pitää kokea opiskelupaikkansa olevan helposti saavutettavissa. Se on toki tärkeää opintojen aikana, mutta myös siirryttäessä työelämään. Jo opiskelupaikan valinnan hetkellä, on hienoa synnyttää näkymä siitä, että samalle seudulle voi kiinnittyä pidemmäksi aikaa.

Yhtenä vetovoimatekijänä Turussa voi laskea myös kaupungin kunnianhimoiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Nuoret ovat tietoisia ekologisuudesta ja toivovat julkisen sektorin osoittavan suuntaa ja vastuunkantoa.

Monet edellä mainitut opiskelijamyönteiset päätökset ovat syntyneet siitä, että kaupungissa on paljon opiskelijoita. Tulevaisuuden ääntä on saatu sitoutettua kaupungin päätöksentekoon ja ehdokkuus vaaleissa on koettu hyväksi keinoksi vaikuttaa. Tulokset näkyivät viime vaalituloksessa, kun kaupunginvaltuusto oli mediaani-iältään suurimpien kaupunkien vertailussa selvästi nuorin.

Kaupunkien kannalta opiskelijat ovat ehdoton voimavara. Nuoret aikuiset tekevät opiskelujensa ohella töitä ja lisäävät elinvoimaa. Vaikka juuri nyt opiskelijatapahtumat ovat olleet jäissä, on ns. haalarikansa kaupunkikuvaa sekä lukuisia eri palveluja käyttävä ryhmä, jonka ansiosta Turussa on elämää.

Siksi sen lisäksi, että kaupungit ja kaupunkiseudut kilvoittelevat keskenään aloituspaikoista, uusista opisekelualoista ja tiedekunnista, myös panostuksia olosuhteisiin kannattaa tehdä.

Nuoria kannattaa houkutella paikkakunnalle, sillä parhaassa tapauksessa he onnistuvat työllistymään valitsemaansa opiskelukaupunkiin ja tuomaan mukanaan osaamista, luomaan uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja kasvattamaan siten myös kaupungin asukaslukua ja verokertymää.

Millainen kaupunki houkuttelee opiskelijoita?
Merkitty: