Fortuna-korttelia, joka sijoittuu Turun ydinkeskustassa Aurakadun ja Linnankadun rajaamalle alueelle, ollaan kaavamuutoksella uudistamassa putiikki-, muotoilu ja taideteollisuuskeskittymäksi sekä houkuttelevaksi matkailun ja vapaa-ajan vieton kohteeksi. Korttelin uudistuksessa kiinnitetään esimerkillisesti huomiota rakennusten historiallisiin arvoihin ja kaupunkikuvaan. Näin ollen Fortunasta rakentuu mielenkiintoinen kulkureitti kaupungin ytimestä Aurajoen rannalle.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti kokouksessaan 18.3.2014, että kaavaluonnos etenee jatkovalmisteluun vaihtoehto A:n pohjalta. Tässä vaihtoehdossa Linnankadulle, lähelle Aurakadun risteystä ei osoitettu lisärakennusmahdollisuutta.

Lautakunnan kokoomusryhmä olisi ollut valmis hyväksymään jatkovalmisteluun vaihtoehto C:n, jossa lisärakennusmahdollisuus lähelle kulmaa olisi mahdollistettu – visiona kevyt, suorakaiteen mallinen, korkeintaan kaksikerroksinen rakennus. Arkkitehtikilpailun tuloksena syntyvästä uudisrakennuksesta olisi tehty Turku-talo, jossa jokaisen kaupunkilaisen olisi mieluista asioida.

Nyt hajallaan ja epäloogisesti kaupungin keskustassa sijaitsevat joukkoliikenteeseen, rakentamiseen, kaavoitukseen, matkailuun jne. liittyvät palvelupisteet saataisiin saman katon alle, ja samassa urakassa parkkipaikat pystyttäisiin sijoittamaan kätevästi maanalaisiin tiloihin. Uudet tilat antaisivat asukkaille mahdollisuuden  tutustua kaupungin eri toimialojen tarjoamiin palveluihin helposti.

Tilaa voitaisiin niin ikään käyttää näyttely- ja mainospaikkana kaupungin tapahtumille, tai vaikkapa uusien rakennuskohteiden esittelyyn. Näyttelyihin tutustumisen jälkeen voisi istahtaa kahville ihailemaan avarista ikkunoista keskustan katuvilinää tai puiston puiden lomasta siintävää auransiltaa. Rakennus sijoittuisi samalle alueelle, josta on aikaisemmin purettu rakennus, joten maiseman osalta palattaisiin vanhaan näkymään.

Uusi Turku-piste olisi kaupunkilaisten kohtauspaikka demokraattista päätöksentekoa edustavan kaupungintalon välittömässä läheisyydessä. Fortuna-kortteli avautuisi kokonaisuudessaan historian ja modernin kiinnostavana yhteenliittymänä ja palvelisi mitä parhaiten sekä kaupungin asukkaita, yrittäjiä että matkailijoita.

Turun Kaupunkisunnittelu- ja ympäristölautakunnan Kokoomusryhmä

Sini Ruohonen, Niko Aaltonen, Jussi Helesvirta ja Ulla-Maija Vierimaa

Kirjoitus julkaistiin Turun Sanomien Mielipiteet-osastolla 1.5.2014

Fortunaa jokaiselle turkulaiselle