Entimmeståget främjar ekonomisk tillväxt

En snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors är en essentiell tillväxtinvestering för hela södra Finland. Projektet sammanbinder Åbo och Helsingfors till ett stort gemensamt pendlingsområde.

Rutten tillhör den europeiska korridoren av centrala nätverk, vilket gör det möjligt att ansöka om EU-finansiering. Entimmeståget kombinerat med distansarbete medför flexibilitet för arbetskraftens rörlighet. Det sammanbinder centrala orter till ett gemensamt sysselsättningsområde.

Det är viktigt att även knyta samman andra reseförbindelser här i Åbo. De stora stadsutvecklingsprojekten Österås vetenskapspark och bangårdens upplevelsecentrum är belägna i omedelbar närhet till tågförbindelsen.

Stationerna bör nås flexibelt och snabbt med alla trafikmedel. På så sätt får man mest ut av projektet. Detta betyder att man bygger ett ändamålsenligt resecentrum vid det nuvarande buss- och centralstationsområdet samt ett ”miniresecentrum” vid Kuppis station.

En bra målsättning är att entimmeståget blir klart då Åbo fyller 800 år 2029. Nu gäller det för den kommande regeringen att visa att stadspolitiken hör hemma i regeringsprogrammet som en central del.

Starka stadsregioner medför välfärd för hela Finland.

 

Artiklen har publicerats i Åbo Underrättelser den 27.3.2019.

Entimmeståget främjar ekonomisk tillväxt
Merkitty: